Back to top
Podijeli

Uputstva za upotrebu

01.

U pripremljenu kivetu unijeti polovicu planirane količine akrilata.

02.

Preko akrilata postaviti mrežicu.

03.

Na mrežicu postaviti «spacer» foliju kako bi se ravnomjerno mrežica pozicionirala u sredini akrilata.

04.

Ukloniti «spacer» foliju.

05.

Dopuniti kivetu s ostatkom zamiješanog akrilata.

06.

Zatvoriti kivetu i polimerizirati protezu.

Video demonstracija rada s PRO-Net mrežicom

Ugradnja ojačala u proteze
Reparatura proteze

Indikacije primjene PRO-Net ojačala

Ojačavanje gornje proteze za višegodišnju
garanciju
Reparatura puknute proteze uz garanciju
Ojačanje privremenih kompozitnih radova
Modifikacija postojeće proteze ojačanjem
dodatka za prihvat locator spojke
na implantat
All-on-4 indikacija
za protezu