Upute | PRO-Net: Dental Technology and Consulting
Back to top
Podijeli

Uputstva za upotrebu

01.

Pripremiti kivetu na uobičajen način.

02.

Provjeriti dimenziju i oblik PRO-Net ojačala prema budućoj protezi i po potrebi škarama preoblikovati rezajući po crvenim linijama.

03.

U kivetu unijeti polovicu ukupne količine akrilata i preko akrilata postaviti PRO-Net ojačalo.

04.

Preko PRO-Net ojačala postaviti spacer-folije (ProNet Accessorise) kako bi se ojačalo ravnomjerno rasporedilo u sredinu akrilata (svaka folija 0,3mm debljine, broj folija prema potrebi).

05.

Ukloniti spacer-folije i dopuniti kivetu s ostatkom zamiješanog akrilata.

06.

Zatvoriti kivetu i polimerizirati protezu.

Video demonstracija rada s PRO-Net mrežicom

Ugradnja ojačala u proteze
Reparatura proteze

Indikacije primjene PRO-Net ojačala

Ojačavanje gornje proteze za višegodišnju
garanciju
Reparatura puknute proteze uz garanciju
Ojačanje privremenih kompozitnih radova
Modifikacija postojeće proteze ojačanjem
dodatka za prihvat locator spojke
na implantat
All-on-4 indikacija za protezu